Free counter and web stats

lunes, 17 de julio de 2017

INCLUSIÓN DO PROGRAMA INSTITUCIONAL INCLUSIVO DA REDE MUESÍSTICA PROVINICIAL DE LUGO AO BANCO DE BOAS PRÁCTICAS PARA A XESTIÓN CULTURAL

E
Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC)estamos a traballar na creación dun banco de boas prácticas para a xestión cultural, coa finalidade de poñer a disposición de xestoras e xestores culturais, cargos públicos con responsabilidades en políticas culturais e artistas entre outros perfís todo un escaparate de proxectos e exemplos inspiradores para poder traballar máis e mellor no ámbito cultural.
Polo que nos poñemos en contacto para informar que o Programa Institucional Inclusivo da Rede Museística Provincial de Lugo foi un dos 100 proxectos culturais seleccionados en base a criterios de innovación (emprego de estratexias novas e creativas de solución a problemas comúns), efectividade nos seus resultados (nivel de éxito, ben nos resultados, ben nos procedementos para a solución dos problemas aos que vai dirixida)  exemplaridade inspiradora (o seu efecto multiplicador e que poida servir como ferramenta de capacitación) e transferibilidade (que sexa aplicable a outros contextos)
Este banco de boas prácticas é un portal dixital que busca ser un escaparate de proxectos destacados e permitirá a difusión e visibilidade internacional de iniciativas culturais do panorama galego, así como a formación, mellora da empregabilidade e recoñecemento social do sector profesional da nosa cultura.
 
Para poder facer esta recompilación de 100 proxectos culturais, inspiradores nalgún aspecto clave dentro da xestión cultural, pedimos que nos remitan a ficha que adxuntamos cuberta, antes do 15 de xuño, ao enderezo boaspracticas@xestoresculturais.gal. Non se precisa unha descrición exhaustiva, pero si suficiente para que as persoas usuarias do banco poidan interpretar de xeito áxil se é unha experiencia de utilidade para a súa necesidade/realidade e, se é así, que poida ampliar información polas canles web e de contacto facilitadas.
Agradecemos por adiantado a vosa colaboración e ante calquera dúbida que poida xurdir estamos a súa disposición.