Free counter and web stats

martes, 7 de abril de 2015

Novas incorporacións á exposición permanente do Museo de San Paio de Narla

E

Novas incorporacións á exposición permanente do Museo de San Paio de Narla

Recentemente foron incorporadas á exposición permanente do Museo Fortaleza  de San Paio de Narla (Friol)  dúas importantes coleccións que enriquecerán os fondos que neste museo se amosan. Trátase, por un lado, dun conxunto de sete camas, todas elas barrocas agás unha de época neoclásica, que foran retiradas para a súa restauración, xa que foron sometidas a labores de sentado e reintegracións de cor, estucado, desinsección, consolidación e ensamblado da carpintaría.
Asemade, estas camas foron sometidas a un profondo estudo, por parte de Mª del Rosario Fernández González, responsable de Etnografía e Artes Decorativas da Rede Museística da Deputación de Lugo,  o que permitiu datar e coñecer a procedencia xeográfica de todas elas. Cinco das sete camas realizáronse na rexión levantino-catalá, probablemente en Olot, no século XVIII,  a imitación das que nese momento se estaban a facer en Italia. Teñen unha forma característica, con remate en copete e decorándose con esceas relixiosas, marmoleados ou paisaxes realizadas en policromía e dourado. Outra das camas é de tipo portugués cunha superposición de balaustres torneados típica do país veciño, policromada en tonos vermellos e verdes e presidida pola figura dun frade en actitude orante. Pecha este conxunto unha peza neoclásica de liñas moi rectas e decoración arquitectónica procedente de navarra.             
A segunda colección está composta por un fermoso conxunto de esporas, procedentes de Arxentina, Chile e México, que foi incorporado á xa existente colección de cadeiras de equitación deste museo, que amosa dende sorprendentes pezas empregadas polos gauchos arxentinos ata delicados exemplares infantís.