Ir al contenido principal

COMO XESTIONAMOS

ESTRATEXIAS DE NATURALIZACIÓN- Área institucional xerencial

É un Proxecto Social e Cultural que a través de toda posible manifestación da cultura pretende:
1.- Achegar e somerxer a Rede museística na sociedade.
2.- Intervir no debate social.
3.- Participar no proxecto de cidade,de comarca, de territorio e de país.
4.- Provocar o pensamento e a conciencia crítica.
5.- Elevar e dignificar o carácter contemporáneo da sociedade.

Para iso propón as seguinte estratexias:

1.- A busca e a incentivación da complicidade social.
2.- A busca e a incentivación da complicidade da comunidade creativa.
3.- A busca e a incentivación da complicidade corporativa e institucional.

E coas seguintes accións:

1.- Potenciar a identidade de cada un dos catro museos: misión,colección,solidez e discursiva  Esta é unha. Rede  de museos Deputación de Lugo creada oficialmente a través do pleno da Deputación,para xestionar mellor os recursos. En evolución permanente
2.- Considerar a experiencia ética e estética como patrimonio transmisible.
3.- Pensar globalmente, debater e actuar localmente.
4.- Abrir o abano de actuación dende o internacional ata o local.
5.- Proxectar a imaxe exterior da Rede.
6.- Recibir os valores externos, emitir os nosos.
7.- Establecer relacións, propoñer actividades e compartir proxectos.
8.- Potenciar o carácter educativo e innovador da Rede.
9.- Potenciar e proxectar valores democráticos, participativos e sociais dentro e fóra dos museos da Rede.
10.- Atención ao Principio de Transparencia e de Reciprocidade (como se ve a sociedade, vémola nós e como nos vexamos nós, venos a sociedade)
Área de Difusión e Comunicación

Liñas estratexicas de comunicación:

- Redacción de plans específicos, desenvolver  estratexias de comunicacion  en base a noción de complicidade.
- Revisión do estilo de comunicación, así como dos procesos de comunicación interna, a través da realización de reunións periódicas entre os distintos responsables das  áreas da organización. Manter viva a boa práctica de reunións eficaces, como instrumento dos procesos, proxectos ou plans necesarios.
- Os equipos de proceso deben funcionar mediante reunións lideradas polos responsables departamentos. Tamén se aplicaran boas prácticas na súa xestión e deben circunscribirse a ámbitos ou proxectos concretos (definición e mellora de procesos, reunións de revisión de plan de xestión, reunións de comité de calidade).
- Posta en marcha do proceso de Exposicións, cunha apreciable mellora nas estratexias de organización, coordinación e comunicación.
- Definición das interfases do proceso de comunicación, se ben estas non foron plenamente desenvolvidas, é unha das asignaturas pendentes a coordinación do traballo interdepertamental.
- Introdución dun protocolo para a recepción e xestión de exposiciones e intervencions temporais nas salas da Rede Museística.
- Protocolo para cesión de exposicións temporais a Concellos da provincia.
- Implantación da INTRANET-XESTOR DE EXPEDIENTES E PROCESOS.
- Realización e implantación dun Manual de Estilos de comunicación.
- Establecemento dun plan de comunicación Interna co posicionamento transversal no conxunto interdepartamental a través de blogs para cada departamento, que permitirán o aporte dunha visión global das actuacións de tódolos departamentos.
- Publicación de dossieres de prensa trimestrais, semanais e diarios para un detallado
seguimento das noticias xeradas pola Rede.
- Fortalecemento da identidade coorportiva dos catro museos.
- Traballar a creación de publicos e Redes Socias dende a Accesibilidade aos museos.
- Traballar smartphones tablets e outros dispositivos móbiles  nos nosos espacios museísticos.

9.- Principais obxectivos e actuacións da Rede Museística  Plan Estratéxico 2011-2014

Obxectivos Xerais:

- Crear un proxecto social, cultural e estratéxico para os Museos da Rede Museística de  Lugo para o periodo 2011-2014.
É complicado e arduo tratar de desenvolver un Plan Estratéxico nas actuais circunstancias, tanto económicas como sociais e culturais. A incerteza na que nos encontramos obríganos a facer un dobre ou triplo esforzo para definir as actuacións que serán a nosa folla de ruta nos próximos catro anos. Haberá que despregar rigorosamente indicadores que nos faciliten o seguimento das accións emprendidas, pero a pesar de que prevexamos actualizacións e revisións anuais, teremos que estar moi atentos ás cambiantes condicións sociais para evitar que nos desviemos do noso camiño e que o Plan Estratéxico se faga irrecoñecible.
O espírito deste terceiro Plan Estratéxico articúlase arredor da idea expresada no Proxecto "Estratexias de traballar en Rede". Poderiamos dicir que, nalgunha medida, é un desenvolvemento profundo deste xa que, debido a causas alleas a esta xerencia, aquel quedou incompleto e sen articular en moitos dos seus contidos. Non obstante, contén diversos capítulos que consideramos son a base para un Plan Estratéxico viable e efectivo,  que consiga alcanzar aqueles obxectivos que estaban claramente expresados naquel proxecto inicial donde naceu a Rede Museística.
- En primeiro lugar, como primordial eixe estratéxico, o establecemento de relacións co entorno inmediato integra o contido básico do documento "Estratexias de Naturalización” referido anteriormente, no que se fala de achegar a Rede Museística á sociedade que o sostén, é dicir, a acción de naturalizar, ou dito doutro xeito, mimetizar a Rede Museística na mesma sociedade lucense. Este concepto viña precedido polo substantivo "Estratexias": é dicir xa na súa propia esencia, intentouse articular e engarzar unha posible utilización como base estratéxica que debería naturalizar a Rede Museística coa sociedade que o sostén.
No proxecto, achégase tamén o instrumento para conseguilo e que constitúe un dos elementos clave que define este Plan: a complicidade recíproca coa sociedade, é dicir, "despregar a solidariedade ou a camaradaría mutua, sempre, nunha dobre dirección". Aquel documento analizaba, describía e afondaba en tres tipos de complicidades que van ser agora, neste novo Plan, a clave que evitará a confusión que moitas veces se dá cando no fragor diario se chegan a solapar as distintas sensibilidades que compoñen o suxeito e o obxecto dun centro como o noso.
- No segundo eixe estratéxico recollemos o que denominamos Proposta Programática, para iso temos que procurar como equipamento cultural, a sistematización nas actuacións e, como proposta novidosa, aplicar o “work in progress” como filosofía de traballo, é dicir, temos que estar en permanentemente “movemento ou evolución" (work in progress).
O devandito proxecto trata de localizar e poñer en valor o concepto de identidade dos catro museos que compoñen a Rede Museística. Non parece posible saber que se quere facer se non se sabe que se é ou quen se é. A identidade acouta e é capaz de darnos a suficiente lucidez como para precisar con claridade os nosos obxectivos. Defínense cinco identidades que fan dos nosos museos centros singulares e únicos e nelas concéntrase toda a innovación conceptual, ideolóxica e estratéxica deste Plan. Unha tras outra, pero sobre todo, todas en conxunto fan destes catro Museos algo notable, exclusivo e irrepetible, polo que traballar de acordo coa súa identidade debe levarnos obrigatoriamente cara á excelencia.
  Ao longo deste curto período de tempo, o cumprimento do anterior Plan Estratéxico foi acadado nos museos pequechos, pero non no Museo Provincial de Lugo.
Aínda así, o plan  conseguiu situarnos como verdadeiros museos de comunidade, logro que potenciaremos máis se cabe, tratando de subsanar algunhas cuestións, que teremos que desenvolver máis en profundidade, e mellorar os erros detectados.
- En terceiro lugar, consideramos as persoas como eixe estratéxico esencial para o traballo de base da Rede Museística. As persoas deben ser tidas en conta non só como os axentes que fan realidade este equipamento, senón como o elemento activo, comprometido e participativo que melloran día a día o labor dos nosos museos. Deste xeito, deseñaranse ferramentas de colaboración interna que o fagan posible e que producirán como resultado un alto nivel de satisfacción tanto dos que traballan, tanto dende dentro da organización como dos colaboradores e empresas externas.
- E como cuarto eixe estratéxico, aspiramos a unha xestión sostible que faga realidade a mellora continua da organización desde tódolos puntos de vista:
Novo programa de comunicación en Rede
Novo programa de difusión en Rede
Novo programa didáctico en Rede
Novo programa de administración en Rede
Novo programa de control arquitectónico
Novo programa de seguridade
Novo programa de Capacidades Diferentes e Accesibilidade
Novo programa de persoal
Novo programa de coleccions
Novo programa de conservación preventiva
No programa de investigación
       
          

Loading

(Wix-Logo) Crea un sitio
100s de plantillas
Sin necesidad de códigos
Empieza ahora >>
(Wix Logo)

Entradas populares de este blog

Juegos infantiles en un cuadro de Brueghel por Remedios Torres

Juegos infantiles en un cuadro de Brueghel por Remedios Torres A partir del cuadro de Pieter Brueghel titulado “Juegos de niños” podemos realizar innumerables actividades muy gratificantes porque el juego siempre motiva a nuestros niños y niñas. Y sobre todo trabajamos la coeducación analizando críticamente el cuadro. Esta actividad se está llevando no sólo en Educación Infantil sino también en Primaria, porque se trata de una experiencia que “atrapa” a quien la conoce. Y además es muy positiva porque además incluye juegos y canciones del folclore infantil andaluz. Ese material popular que se va perdiendo poco a poco y que si no lo recuperamos y ponemos en práctica dentro de nada será historia. Y como bien decía el Doctor Pourtois el Folclore es el alma de cualquier tribu, pueblo o nación. No perdamos una parte de Andalucía. Palabras clave Juegos Popular Andalucía Coeducación Reparto de tareas Canciones Cuento Adivinanzas Imaginación Creati

LINGUA KIT FERRAMENTAS DE TRADUCCIÓN E ANÁLISIS LINGüISTICA

https://linguakit.com/es/analisis-completo Análisis completo Todos los análisis lingüísticos en un solo lugar. El análisis completo informa del número de palabras y frases del texto, y de su tipología. Ofrece un resumen y su valoración. Además, te facilita las cinco palabras y multipalabras más relevantes del texto, las entidades más importantes que allí se mencionan, las palabras más frecuentes y el contexto en el que aparece la palabra clave escogida.

UN BERRO POLA LINGUA GALEGA- MEMORIA LETRAS GALEGAS 2009

Botella Ao Mar Domingo, 17 de maio de 2009: Día das Letras Galegas        Horario de apertura: De 11:00 a 14:00 horas “ Un museo cheo de libros ”. Para conmemorar o Día das Letras Galegas dedicado este ano a Ramón Piñeiro, a persoa visitante poderá levar para a súa casa un libro en galego (ata fin de existencias), un agasallo escollido   entre os fondos editados polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.          Contacontos 12:00 h: O espectáculo da palabra ,   por Cándido Pazó          Visita guiada 16:00 h:   Visita guiada para os integrantes do grupo “ Museos e turismo, unha viaxe polos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo ”        Luns, 18 de maio de 2009: Día Internacional dos Museos        Horario de apertura: De 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h        Haberá agasallos para as persoas visitantes que se acheguen ao museo nesta data.         Botella ao mar De 18:00 a 20:00 h: Obradoiro literario a cargo de Paco Rivas . Todas as mensaxe