Ir al contenido principal

Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural DA UNIVERSIDADE SANTIAGO COMPOSTELA. Teño a honra de formar parte do equipo docente

Se estades interesados/as, velaquí está o web e aquí está a súa filosofía e obxectivos:
http://edu.xestioncultural.com/
Buscamos formar profesionais da nova acción cultural. Neste sentido, o Curso incorpora unha notable carga de innovación nos seus contidos, mostrando experiencias reveladoras e inspiradoras, ademais de pór o acento en dous dos piares da viabilidade futura das iniciativas culturais: as estratexias de financiamento e de comunicación.
Existe un consenso xeneralizado sobre a importancia da cultura no desenvolvemento das comunidades. A cultura é vía de medranza persoal, factor de cohesión social, soporte de identidade local e un activo económico de primeira orde. Así o recoñeceu a Unión Europea a través da Axenda de Lisboa e así consta no Libro Verde das Industrias Culturais e Creativas. En Galicia o sector cultural aporta arredor do 2% do PIB, con máis de 2.000 empresas, 17.000 postos de traballo e unha facturación global que ascende a 1.500 millóns de euros. Esta importante realidade socioeconómica require de profesionais cualificados que, con rigor e visión, saiban afrontar os retos do presente.
Os principais obxectivos que se perseguen son:
  • Dotar ao alumnado dos coñecementos e destrezas precisas para concibir e coordinar un proxecto cultural na súa integridade, garantindo a súa viabilidade económica e impacto social.
  • Facilitar a transición do sector cultural galego cara novos modelos sostibles, con maior énfase na captación de recursos, no uso das novas tecnoloxías, na cooperación con outros sectores económicos e na vinculación cos públicos finais.
  • Vincular ao alumnado con algúns dos profesionais máis destacados da xestión cultural galega e peninsular e coas principais institucións culturais da Comunidade.
  • Estimular a capacidade do alumnado para xerar proxectos innovadores que respondan ás necesidades de colectivos e territorios.

Entradas populares de este blog

UN BERRO POLA LINGUA GALEGA- MEMORIA LETRAS GALEGAS 2009

Botella Ao Mar Domingo, 17 de maio de 2009: Día das Letras Galegas        Horario de apertura: De 11:00 a 14:00 horas “ Un museo cheo de libros ”. Para conmemorar o Día das Letras Galegas dedicado este ano a Ramón Piñeiro, a persoa visitante poderá levar para a súa casa un libro en galego (ata fin de existencias), un agasallo escollido   entre os fondos editados polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.          Contacontos 12:00 h: O espectáculo da palabra ,   por Cándido Pazó          Visita guiada 16:00 h:   Visita guiada para os integrantes do grupo “ Museos e turismo, unha viaxe polos museos da Rede Museística da Deputación de Lugo ”        Luns, 18 de maio de 2009: Día Internacional dos Museos        Horario de apertura: De 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h        Haberá agasallos para as persoas visitantes que se acheguen ao museo nesta data.         Botella ao mar De 18:00 a 20:00 h: Obradoiro literario a cargo de Paco Rivas . Todas as mensaxe

Juegos infantiles en un cuadro de Brueghel por Remedios Torres

Juegos infantiles en un cuadro de Brueghel por Remedios Torres A partir del cuadro de Pieter Brueghel titulado “Juegos de niños” podemos realizar innumerables actividades muy gratificantes porque el juego siempre motiva a nuestros niños y niñas. Y sobre todo trabajamos la coeducación analizando críticamente el cuadro. Esta actividad se está llevando no sólo en Educación Infantil sino también en Primaria, porque se trata de una experiencia que “atrapa” a quien la conoce. Y además es muy positiva porque además incluye juegos y canciones del folclore infantil andaluz. Ese material popular que se va perdiendo poco a poco y que si no lo recuperamos y ponemos en práctica dentro de nada será historia. Y como bien decía el Doctor Pourtois el Folclore es el alma de cualquier tribu, pueblo o nación. No perdamos una parte de Andalucía. Palabras clave Juegos Popular Andalucía Coeducación Reparto de tareas Canciones Cuento Adivinanzas Imaginación Creati