Free counter and web stats

miércoles, 20 de agosto de 2014

MUSEOS PÚBLICOS 25.2 MAÑa

E
Dentro do Programa Museos Públicos 25.2, #EstudioAberto3 visitará mañá ao Cárcere de Bonxe. As súas dúas coordinadoras (Paula Cabaleiro eEncarna Lago) farán unha visita cunha

actividade práctica. "Paisaxes Líquidas".

Esta actividade viaxa dende un proxecto de <apertura> dun espazo íntimo como é o estudio dun artista, cara un <espazo pechado> como é unha prisión, coa premisa de <achegar>, <compartir> e <construir> a través da experiencia artística.