Free counter and web stats

sábado, 7 de diciembre de 2013

CRÍTICAS

E
TIPOS DE CRÍTICA


A Crítica Analítica
É a crítica de arte propiamente dita. Nela analízanse, con rigor cada unha das partes da obra que se axuíza, con valoracións concretas sobre a súa realización, dirección ou interpretación. Normalmente, utiliza un estilo informativo afastado dos recursos literarios, aínda que ao ser un xénero de autor depende de quen a firma.

La Crítica Laudatoria
En ocasións, encontramos nos xornais algunha crítica de arte na que o seu autor prodiga excesivamente eloxios cara a todas e cada unha das partes da obra axuizada. Son textos, nos que o crítico se recrea na beleza extraordinaria do obxecto artístico analizado, e non sempre achega datos concretos. É unha apoloxía do autor e da súa obra, polo que a denominamos crítica laudatoria.

A Crítica Descritiva
É aquela onde non se analiza o contido da obra, e o crítico se centra en expoñer os detalles que a compoñen. Na argumentación, o importante é a descrición das partes, e a valoración, se a ten, convértese en algo secundario. É un relato, sobre todo o visto no caso dunha crítica sobre pintura, ou o acontecido durante o concerto ou representación teatral. O lector recibe unha información bastante completa da obra artística.

A Crítica Expositiva
É a crítica, que nin sequera describe a obra artística. Fala do seu autor, ou da súa repercusión social, pero non entra en detalles das partes que a compoñen ou o traballo de dirección, realización ou interpretación. Aseméllase, a un artigo asinado, xa que moitas veces se ocupa de analizar as últimas novidades producidas na modalidade artística da que fala. Mesmo se aproxima, ao contido dunha recensión, xa que non entra nunha análise profunda.

A Crítica Estética
É aquela, que se asemella a un artigo asinado, na que, con beleza expresiva, se fai un percorrido pola historia da obra ou do seu autor, pero non describe, nin analiza, nin expón ningunha parte da obra. O fin, que persegue é o pracer da súa lectura, máis que un xuízo da obra de arte. Trátase, dun texto culto onde a estética do escrito é particularmente importante.