Free counter and web stats

miércoles, 15 de mayo de 2013

HOXE NACE O CLUBE SENIOR DA REDEMUSEISTICA DE LUGO.

E

CLUBE SENIOR DA REDE
Nos últimos tempos estamos sendo testemuñas de cambios demográficos  ligados ao aumento da esperanza de vida e por ende a un envellecemento da poboación.  Novos fenómenos nos que aparecen conceptos coma o da “terceira idade” ou “persoas maiores”, que en todo caso falan dun grupo significativo, que comparten tempos e espazos cunha necesidades específicas. E unha desas necesidades vincúlase ao ocio e tempo libre e ao seu papel na sociedade actual.
O museo é unha institución ao servizo da sociedade, da cal é parte inalienable e ten na súa esencia mesma os elementos que lle permiten participar na formación da conciencia das comunidades ás cales serven (…): é dicir aunando o pasado co presente e comprometéndose cos cambios estruturais imperantes e provocando outros dentro da realidade respectiva.”
*extracto da Declaración da Mesa Redonda de Santiago de Chile, 1972: “El desarrollo del papel de los museos en el mundo contemporáneo”
Todo isto nos obrigan a actuar e intervir dende o prisma da museoloxía social. Dende a Rede Museística de Lugo hai tempo que vimos traballando no concepto de “Un museo para todos, entre todos”.
É neste senso onde se inserta o Clube Senior que nace do formulamento dunha pregunta que se establece en sentido bidireccional: ¿ Que pode o museo ofrecer  aos maiores; e que poden ofrecer os maiores ao museo?.
Os maiores, ao igual que os nosos museos atesouran unha colección de experiencias vitais que forman parte  da historia da nosa cultura, e son ademais de axentes activos un recurso humano de valor incalculable.
Dende o museo aproveitamos a fórmula empregada este ano polo ICOM para conmemorar o Día Internacional dos Museos [memoria + creatividade = progreso social] para inaugurar este Clube Senior, que entre outros obxectivos , formúlase:
-          Realizar actividades en horarios axeitados ao seu tempo libre que lles enriquezan culturalmente, profundizando en aspectos non só da nosa cultura, senón tamén aspectos doutras culturas pasadas, presentes e coas que convivimos.
-          Realizar obradoiros prácticos.
-          Ofrecerlles un espazo de relación e comunicación con outras persoas.
-          Darlle a coñecer a Rede Museística de Lugo e os contextos sociais, culturais e naturais onde se inxiren.
-          Darlles a oportunidade de validar e expresar as propias experiencias vitais e relacionalas coa historia local de Lugo.
-          Organizar programas interxeracionais baseados no intercambio de experiencias e coñecementos (Novas tecnoloxías, tempos de lecer, léxico galego, etc)

Formara parte deste Clube ofrece ademais outra serie de vantaxes coma son Invitación ás inauguracións temporais; Encontros mensuais: “Conversas a carón da lareira “ ; visitas temáticas dialogadas polas diversas coleccións dos Museos da rede, etc