Free counter and web stats

miércoles, 17 de abril de 2013

Encarna Lago, Xerente da Rede Museistica Provincial de Lugo; Juan García Sandoval, Conservador-Director do Museo de Belas Artes de Murcia; Rufino Ferreras, Responsable de Desenvolvemento Educativo no Museo Thyssen-Bornemisza; Araceli Corbo, Responsable da Biblioteca - Centro de Documentación no MUSAC coordinan un curso formativo sobre novas estratexias de comunicación e difusión socio-cultural na Facultade de Ciencias da Comunicación ao longo dos días 3, 4 e 5 de maio de 2013

E
A COMUNICACIÓN COMO VIRUS: Ferramentas para o cambio social

Encarna Lago, Xerente da Rede Museistica Provincial de Lugo; Juan García Sandoval, Conservador-Director do Museo de Belas Artes de Murcia; Rufino Ferreras, Responsable de Desenvolvemento Educativo no Museo Thyssen-Bornemisza; Araceli Corbo, Responsable da Biblioteca - Centro de Documentación no MUSAC coordinan un curso formativo sobre novas estratexias de comunicación e difusión socio-cultural na Facultade de Ciencias da Comunicación ao longo dos días 3, 4 e 5 de maio de 2013

Inserido nas liñas estratéxicas que identifican a campUSCulturae, e dirixido a to-
dos os que estean interesados nos novos procesos de comunicación e difusión,
nace o curso A COMUNICACIÓN COMO VIRUS: Ferramentas para o cambio social, que terá lugar na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela do 3 ao 5 de maio vindeiros.

Este curso está dirixido ás persoas que desexen afondar no papel dos movementos sociais e na influencia das redes sociais na súa dinamización, integración e promoción, sen esquecer o importante papel que estas mesmas redes sociais están a adoptar en todos os campos da acción social, cultural, creativa e reivindicativa.

Os temas a tratar no curso serán: grupos sociais, minorías étnicas con reducido acceso ás canles de comunicación masivas e oficiais; a xestión dunha diversidade cultural que non provoque conflito pola propia ignorancia da cultura do “outro”; as redes como ferramentas de integración de diversos colectivos que mediante o seu uso promoven o coñecemento mutuo e a súa propia comunicación; Museos, institucións cun papel activo na activación de recursos cidadáns e sociais nos que a cultura sexa o elemento de cohesión; creatividade artística e social, innovación nos medios de representación, novos usos das redes 2.0 por descubrir…

Todos estes temas serán os eixos de cada uno dos grupos de traballo nos que se integrarán os estudantes. Existirá tamén a figura de estudantes “voluntarios” como opción persoal. Estes alumnos recibirán una formación específica, a través dun webinar, que os conducirá a unha dobre recepción de certificados finais. Os grupos de traballo nos que os estudiantes se deberán inscribir serán os seguintes:

Minorías
Innovación social e cultural
Integración
Movementos sociais
Museos e redes sociais
Creatividade e innovación

Máis información e programa completo do curso co perfil dos distintos rela-
tores: dossier adxunto e facebook do proxecto campUSCulturae
www.facebook.com/campUSCulturae