Free counter and web stats

lunes, 11 de marzo de 2013

REDE COWORKING

E

REDE COWORKING
Encontro de artistas para debater sobre os tecidos asociativos
A crise contextual que estamos a padecer está a cuestionar as estruturas e afianzamentos de todo o noso sistema socioeconómico, facendo tambalear os formatos anacrónicos e piramidais que se viñan sostendo nas últimas décadas.
Este desequilibrio e depresión non se extrapola ó terreo da arte. É máis, podemos dicir, que os artistas son un dos sectores que máis está producindo, esgarrando esas teimas de incertidume que están a paralizar tantas outras actividades. Para elo, están xurdindo fórmulas de cooperación e colaboración que fan posible aunar esforzos e focalizalos cara unha única dirección.
Sumar. Esa é a clave. En rede, o noso alcance é expansivo. E dende a xestión cultural, non somos alleos a este tipo de tecido asociativo que se está xerando, como unha segunda dermes baixo a primeira, que viña supoñendo a institucional. Recuperando o espírito da histórica Comuna parisina de 1871, propoñemos un proxecto artístico popular e autoxestionado, unhas primeiras zancadas cara a creación dunha rede coworking, debatendo a viabilidade desta fórmula no noso contexto e desenrolando posibles sinerxias entre artistas e outros axentes do mercado da arte.
Rede Coworking é polo tanto un pequeno encontro de debate, para tratar de analizar a situación actual e argallar posibles vías de saída. Pode selo traballar en rede? Posiblemente sexa a única morfoloxía verosímil nestes intres, supoñendo unha plataforma de resistencia para os artistas, xeradora de vínculos, xerme de propósitos e iniciativas que poden atopar nas redes unha vía de supervivencia.
Xuntos podemos.
Paula Cabaleiro
ONDE? no Museo Provincial de Lugo
CANDO? martes 12 de Marzo ás 20.00h
MÁIS INFO: http://www.museolugo.org/documentos.asp