Free counter and web stats

sábado, 3 de noviembre de 2012

ENCARNA LAGO ASISTIRÁ A II FIEC

E
http://www.fiec-cidadedacultura.org/index.php?idMenu=5&idIdioma=2

A Cidade da Cultura de Galicia celebra a segunda edición do FORO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS que terá lugar entre os días 7 e 9 de novembro de 2012 na Cidade da Cultura de Galicia, e que nesta ocasión, co título«A Araña na Rede», centrará a súa atención na relación entre os Museos e as Novas Tecnoloxías.
E que dúbida cabe xa que as tecnoloxías da información sobre a creación artística teñen afectado o modo de acceso do usuario e os seus hábitos de consumo cultural? Os novos sistemas superaron as barreiras espazo-temporais, polo que ofrecen a posibilidade de acceso permanente e dende calquera punto do mundo; foron capaces de integrar e popularizar diferentes formas de expresión artística facéndoas alcanzables a todos; converteron a aldea global nunha cidade dixital; abarataron os custes de produción e de difusión; democratizaron a arte.
As institucións encargadas da custodia e divulgación do patrimonio cultural non se podían manter á marxe destas novidades. Os museos, centros culturais e galerías víronse na obriga de reformularen obxectivos e funcións, así como a súa presencia, a partir de agora dobre: real e virtual. Dobremente tamén poden ser explotadas: cara ao exterior, pois permiten acceder ao museo máis aló dos seus muros e brindar a posibilidade de se proxectaren ilimitadamente; e no interior, para mellorar, completar e explicar as coleccións, integrar múltiples recursos e ofrecer actividades tan variadas como diferentes sexan os visitantes. A resposta ao reto dixital ten sido moi variada: dende o emprego das páxinas web como simple folleto informativo, ata complexas presentacións multimedia, tanto en liña como off-line. Con todo, a maioría destas institucións están aínda moi lonxe de utilizaren nin sequera unha pequena parte das innumerables posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para explotar o seu patrimonio ou como patrimonio elas mesmas; por outra parte, recean perder visitantes reais a cambio de usuarios remotos, cando en ningún caso é unha experiencia intercambiable: a visita virtual non debe considerarse un sucedáneo da real, senón que se trata dunha vivencia diferente, e que en todo caso potenciaría a real.