Free counter and web stats

sábado, 24 de marzo de 2012

MULLER, ACCIÓN SOCIAL E DIVERSIDADE FUNCIONAL. Museo Pazo de Tor, hoy 23 de marzo, de 16:00 a 18:00 h. Como complemento da mostra A ARTE DE SER MULLER NUN MUNDO POR COMPARTIR 4.0, e dentro dos actos organizados polas Áreas de Cultura e Turismo e Benestar Social e Deporte da Deputación de Lugo, a través da Rede Museística, con motivo do Día da Muller Traballador

E

Fotos del muro
OBRADOIROS: Nos zapatos da muller Orquestra. Accións, reflexións e rol da muller nos camiños da historia.
A cargo de Adriana Pazos Ottón

MULLER, ACCIÓN SOCIAL E DIVERSIDADE FUNCIONAL.
Museo Pazo de Tor, Tor (Monforte de Lemos-Lugo) (23 de marzo, de 16:00 a 18:00 h.)

"Tradicionalmente, a sociedade tendeu a illar e a segregar ás mulleres con discapacidade,
e a pesar dos logros e avances obtidos nos últimos anos, este tipo
de discriminación (sutil ás veces) segue representando un problema grave e alarmante.

Pero, ao contrario do que ocorre con outro tipo de grupos vulnerables ou que sofren
discriminación, as mulleres con discapacidade carecen generalizadamente de recursos ou
dispositivos legais eficaces para eliminar e corrixir devanditas condutas discriminatorias.

Nós enfrontámonos continuamente a devanditas circunstancias, que se evidencian en cotas maiores de desemprego, salarios inferiores, menor acceso aos servizos de saúde,
maiores carencias educativas, escaso ou nulo acceso aos programas e servizos
dirixidos a mulleres en xeral, maior risco de padecer situacións de violencia e todo tipo de abusos, etc., realidade que se agrava pola existencia de normas e políticas que fomentan a dependencia e pola dificultade de introducir modificacións nos hábitos
preexistentes.
De igual modo, as mulleres con discapacidade soportan aínda con máis
crueza que os homes con discapacidade a persistencia de prexuízos, estereotipos e ideas recibidas, xeneralizados en todos os ámbitos, que distorsionan a imaxe social e a percepción normalizada deste grupo humano." PILAR RAMIRO COLLAR


MULLER, ACCIÓN SOCIAL E DIVERSIDADE FUNCIONAL.

Módulo I
Reflexións sobre o recoñecemento social da figura da muller e a situación en que se atopan as mulleres con diversidade funcional.

Modulo II
Obradoiro en Acción: Partindo dos múltiples roles que desempeña unha muller ao longo do día, identificaremos aqueles comúns a todas máis aló da súa diversidade funcional e plasmaremos o conxunto das reflexións nun exercicio de sensibilidade artística.

www.auladeideas.com