Free counter and web stats

martes, 29 de junio de 2010

PROCESOS SELECTIVOS PARA AUXILIAR DE RECEPCIÓN E VIXIANTE NA REDE MUSEÍSTICA

E
http://bop.deputacionlugo.org/ficheros/2010/6/2010-6-25.pdf


RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DE 18 DE
XUÑO DE 2010, POLA QUE SE CONVOCAN PROCESOS
PARA A SELECCIÓN DE UN AUXILIAR DE
RECEPCIÓN E UN VIXILANTE PARA PRESTAR
SERVIZOS NA REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL
COMO FUNCIONARIOS INTERINOS (ART. 10.1. b)
do EBEP).
OJO!! CREO QUE ACABA EL DÍA 5 EL PLAZO