Free counter and web stats

domingo, 6 de diciembre de 2009

IDEAS PARA TRABALLAR RELACIONANDO O MUSEO DO MAR E O MARITIM DE BARCELONA VINCULACIÓN GALICIA E CATALUÑA RESPECTO DO MUNDO DO MAR

E
 Preciso máis  ideas,os nenos do Museo do Mar e os nenos do Museo do Maritímm traballarán en común estos temas:A vinculación  entre Galicia e Cataluña respecto do mundo do mar é a chegada a Galicia, xa no s. XVIII nalgúns casos, de fomentadores cataláns (Curbera, Massó, Alfageme, etc.)  principalmente ás Rías Baixas, debido principalmente á abundancia de sardiña das nosas costas fronte á escaseza que xa sufrían no Mediterráneo. Foron os principais impulsores do sector conserveiro dentro do contexto da preindustrialización galega, primeiro da salgazón e logo da conserva. Como xa dixemos, unha desas familias foron os Massó, que en San Cibrao instalaron unha das súas factorías baleeiras.
Outra similitude que podemos empregar é o pasado común como constructores de barcos, aproveitando que en ámbolos sitios manteñen activas a construcción artesanal. No caso dos asteleiros de San Cibrao, fixéronse algún que outro barco para o levante, para o transporte de naranxas.
Tamén se poden comparar artes de pesca, dado que tamén houbo mestura de tradicións coa chegada dos conserveiros cataláns, que introduciron masivamente a arte da xávega para unha maior capacidade extractiva.
Tamén creo que sería enriquecedor para os nenos que atopasen semellanzas e diferencias entre dous mares tan próximos e tan distintos como son o Cantábrico e o Mediterráneo (De mar a mar). Por exemplo, a grande época dos descubrimentos, o s XVI, foi posible gracias á fusión das dúas grandes tradicións de construcción naval, a atlántica e a mediterránea, nun tipo de embarcación rápida, robusta e de grande capacidade de carga, como foi a carabela, que se construían na súa maior parte no Cantábrico pola mellor calidade das súas madeiras. 

¿Algunha suxestión máis de posibles temas?