Free counter and web stats

jueves, 3 de septiembre de 2009

Enrolate -Fai o que queiras -actividade didáctica para educ infantil-Museo do Mar

E
MUSEO PROVINCIAL DO MAR
Avda. da Mariña s/n
27890 San Cibrao, Cervo (Lugo)
Tfno. 982594572 - museodomarsc@terra.es


¡FAI O QUE QUEIRAS!


FICHA DIDÁCTICA

Descripción:
Nesta actividade imos modelar con plastilina distintos elementos náuticos, vendo así a función que cumpren nun barco e a súa forma.

Nivel Educativo:
Educación Infantil

Áreas curriculares de aplicación:
Coñecementos náuticos
Representación artística (plástica)

Obxectivos xerais:
Poñer en coñecementos dos nenos os principias elementos que forman parte dun barco.

Obxectivos específicos:
Estimular o interese pola navegación mediante un exercicio didáctico.
Familiarizar os alumnos coas distintas clases de barcos: pesqueiros, de mercadorías, de pasaxeiros…

Metodoloxía:
Na sala da Navegación os nenos terán que elaborar en plastilina calquera elemento náutico que estea na sala. Logo, terán que decir porque o escolleron e contar o que saiban del (utilidades dese elemento).

Temporalización:
Duración aproximada 30-40 minutos

Idioma:
Galego/ Castelán


Propostas de avaliación:
Na aula, o profesor pode mostrarlles as partes básicas dun barco, os diferentes tipos segundo o seu uso, as embarcacións tradicionais galegas. Tamén pode comentar os elementos que fan posible a navegación.

Recursos materiais:
Plastilina de distintas cores.

Realizado por:
Amelia Pernas García, Verónica Ocampo Díaz e Anastasia Porta Vales Encarna Lago

Historial:
Actividade incluida no Programa para Escolares “Rumbo Norte”