Free counter and web stats

jueves, 3 de septiembre de 2009

DESCUBRE A BALEA-ACT DIDACTICA

E
DESCUBRE A BALEA


FICHA DIDÁCTICA


Descripción:
Nesta actividade pintarán un debuxo dunha balea con números, onde cada un ten asociado unha cor distinta.

Nivel Educativo:
Educación Primaria. Cursos 1º e 2º.

Áreas curriculares de aplicación:
Ciencias do mar
Educación Artística (plástica e visual)
Comunicación oral

Obxectivos xerais:
Achegar o alumnado ós museos e ó mundo do mar dunha maneira amena e atractiva.
Fomentar a expresión oral e artística.
Potenciar o interese pola cetoloxía.

Obxectivos específicos:
Familiarizarse coas partes dun mamífero mariño.
Discernir as distintas formas e cores das baleas
Fomentar unha actitude conservacionista do medio mariño tan indispensable na sociedade galega


Metodoloxía:
Na Sala das Baleas repartiranse follas co debuxo dunha balea animada con números. Os rapaces terán que coloreala según as cores que levan asociadas os números. Así cando rematen descubrirán a balea.

Temporalización:
Duración aproximada 45 minutos.

Idioma:
Galego/ Castelán

Propostas de avaliación:
O profesor na aula:
Ø Contar o conto: “Como as baleas chegarón a ser baleas”
Ø Proxectar o filme “Flipper” onde o protagonista principal e un arroaz (delfín mular)

Recursos materiais e didácticos:
Folla co debuxo con números.
Ceras de cores e lápices.
Almofada para apoiar.

Realizado por:
Ø Idea: Erea Couceiro Díaz, Divina Agra Soengas Amelia Pernas García e Encarna Lago

Ø Revisado por: Amelia Pernas García, Anastasia Porta Vales Verónica Ocampo Díaz Encarna Lago

Historial:
Actividade incluida no Programa para Escolares “Rumbo Norte"