Free counter and web stats

jueves, 3 de septiembre de 2009

Actividade para escolares educación Infantil Museo do Mar-Coñece os parentes das baleas

E
¡COÑECE ÓS PARENTES
DAS BALEAS!

FICHA DIDÁCTICA

Descripción:
Nesta actividades os rapaces coñecerán outras familias de cetáceos emparentadas coas baleas.

Nivel Educativo:
Educación Infantil.

Áreas curriculares de aplicación:
Comunicación
Percepción visual.
Bioloxía da fauna mariña.

Obxectivos xerais:
Achegar o alumnado ós museos e á cultura dunha maneira amena e
participativa.
Fomentar ó interese polo medio mariño e os seus habitantes
Aprender novas nocións sobre os animais mariños

Obxectivos específicos:
Diferenciar as principais familias de cetáceos.
Observar a diferente morfoloxía externa (forma, tamaño, colorido…) dos diferentes membros da orde dos cetáceos
Inculcar a protección polo medio ambiente e sobre todo polos cetáceos tan ameazados dende a antigüidade pola súa caza.

Metodoloxía:
Tras mostrar a exposición da Sala das Baleas, os alumnos sentaránse no chan diante dun panel imantado con distintos membros da orde dos cetáceos: golfiño, arroaz, candorca, cachalote, rorcual, caldeirón, balea basca. Observarán así as súas diferencias no seu aspecto externo e tamaño. Ademais para que se familiaricen con eles escoitarán características da súa forma de vida e hábitat.

Temporalización:
Duración aproximada 30 minutos.

Idioma:
Galego/ Castelán

Propostas de avaliación:
Na aula con posterioridade a visita ó Museo:
Ø Debuxar unha balea ou arroaz (delfín mular).
Ø Proxectar algún documental de cetáceos para ver como viven estes peculiares animais.

Recursos materiais e didácticos:
Panel imantado
Cabalete onde se apoia o panel
Figuras imantadas dos diferentes cetáceos

Realizado por:
Amelia Pernas García, Anastasia Porta Vales , Verónica Ocampo Díaz e Encarna Lago.

Historial:
Actividade incluida no Programa para Escolares “Rumbo Norte”