Free counter and web stats

miércoles, 15 de mayo de 2013

DÍA INTERNACIONAL DAS FAMILIAS – 15 DE MAIO:« Promoción da integración social e a solidariedade entre as xeracións »

E
DÍA INTERNACIONAL DAS FAMILIAS – 15 DE MAIO:« Promoción da integración social e a solidariedade entre as xeracións »

«A familia é o elemento que aglutina ás sociedades, e as relacións entre as xeracións perpetúan este legado no curso do tempo. Este ano, o Día Internacional da Familia é unha ocasión para celebrar os vínculos que existen entre tódolos membros da constelación que conforma unha familia. Tamén é unha oportunidade para reflexionar sobre o modo en que inciden neles as tendencias sociais e económicas, e sobre o que podemos facer para fortalecer ás familias en resposta a elo.»
Mensaxe do Secretario Xeral das Nacións Unidas,
Día Internacional da Familia 2013

« Promoción da integración social e a solidariedade entre as xeracións »
O Día Internacional da Familia obsérvase cada ano o día 15 de maio dende 1994. Esta data foi proclamada en 1993 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas (A/RES/47/237 ) facendo eco da importancia que a comunidade internacional lle outorga á familia. O Día Internacional da Familia é a ocasión propicia para promover a concienciación e un mellor coñecemento dos procesos sociais, económicos e demográficos que afectan a este importante núcleo da sociedade.
Na resolución A/RES/62/129 a Asemblea Xeral tamén observou que as disposicións relacionadas coa familia que figuran nos textos aprobados nas grandes conferencias cumios das Nacións Unidas celebradas no decenio de 1990 e nos seus procesos de seguimento continúan proporcionando orientación normativa sobre o xeito de reforzar os compoñentes das políticas e os programas centrados na familia, como parte dun enfoque amplo e integrado do desenvolvemento.
O Día Internacional da Familia das Nacións Unidas inspirou unha serie de actos de sensibilización, entre os cales destaca a celebración deses días no plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece unha oportunidade para poñer de relevo os distintos ámbitos de interese para as familias. Entre as actividades inclúense cursos prácticos e conferencias, programas de radio e televisión, artigos periodísticos e programas culturais que fan fincapé nos temas pertinentes.