Free counter and web stats

jueves, 10 de diciembre de 2009

Hoxe xoves 10 de decembro de 2009: celebramos o Día Internacional dos Dereitos Humanos.

E
Hoxe xoves 10 de decembro de 2009: celebramos o Día Internacional dos Dereitos Humanos. A celebración do 10 de decembro do día dos Dereitos Humanos ten a súa orixe no ano 1950. Neste ano a Asemblea Xeral das Nacións Unidas convidou a todos os Estados e organizacións interesadas a que o 10 de decembro observasen o Día dos Dereitos Humanos (resolución 423 (V)). Nese Día conmemórase a aprobación pola Asemblea Xeral da Declaración Universal de Dereitos Humanos, en 1948. A ONU pretendía con esta Declaración Universal sentar as bases dun compromiso ético para obrigar a todos os Estados a cumprir e facer cumprir unha serie de normas. Lembremos que despois da Segunda Guerra Mundial, nos inicios da Guerra Fría, cando aínda doían as feridas do nazismo e ante as situacións de inxustiza que se vivían no cinco continentes, varios países sentiron a necesidade de unirse nunha organización supraestatal que garantise o respecto e a dignidade das persoas, e que evitase a repetición de feitos tan lamentables como a vulneración da dignidade da persoa e o respecto ás súas peculiaridades étnicas, relixiosas ou sexuais. Os Dereitos Humanos sostéñense sobre dous alicerces esenciais da humanidade: a liberdade e a plena igualdade entre todos os seres humanos. Condicións inherentes a todo ser humano sen ningún tipo de limitacións, sexan estas: culturais, económicas, étnicas, sexuais, etc. O concepto de Dereitos Humanos fai referencia ao sentido da dignidade humana antes que a calquera formulación xurídica ou política. Nun principio, a declaración ía ser titulada "os dereitos do home" pero grazas Eleanor Roosevelt, Presidenta da Comisión e feminista, expúxose que o termo excluía ás mulleres e conseguiu que no seu lugar figurase "Dereitos Humanos". Neste Día conmemórase a aprobación pola Asemblea Xeral da Declaración Universal de Dereitos Humanos, en 1948. O tema, Dignidade e xustiza para todos nós reforza a visión da Declaración Universal de Dereitos Humanos como compromiso coa dignidade e a xustiza a escala universal. Non se trata dun luxo nin unha lista de desexos. A Declaración Universal de Dereitos Humanos e os seus valores básicos, a dignidade humana inherente, a non discriminación, a igualdade, a equidade e a universalidade aplícanse a todos, en todos os lugares e en todo momento. A Declaración é universal, duradeira e dinámica, e incúmbenos a todos. Desde a súa aprobación en 1948, a Declaración foi e segue sendo unha fonte de inspiración dos esforzos nacionais e internacionais para promover e protexer os dereitos humanos e as liberdades fundamentais. Un elemento esencial da protección dos dereitos humanos é a difusión ampla dos coñecementos e o fomento da comprensión entre as poboacións de cales son os seus dereitos e como poden defendelos. Na actualidade, a Declaración está dispoñible en máis de 360 idiomas e é o documento que máis se traduciu no mundo, o que dá testemuño do seu carácter e o seu alcance universais. Despois de 61 anos despois, rendemos homenaxe á visión extraordinaria dos redactores orixinais da Declaración e aos numerosos defensores dos dereitos humanos en todo o mundo que loitaron para facer realidade a súa visión. A Declaración pertence a todos e cada un de nós: corresponde agora lela, estudala, promovela e reivindicala como nosa