Free counter and web stats

viernes, 25 de diciembre de 2009

A CONSERVACIÓN NA REDE MUSEÍSTICA

E
Dentro dos Museos da rede tratamos de cumplir as funcións que como Museo nos corresponden.
Para poder cumplir o que di a Lei 8/1995 de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. 
No titulo V , Art 67 ,Apartado 2. Funcións dos museos.
Son función dos Museos 
a)A conservación, catalogación, restauración e exhibición ordenada das coleccións.
b)A investigacion no ámbito das súas coleccións, da súa especialidade ou do seu respectivo contorno cultural.
c)A organización periódica de exposicións cientifícas e divulgativas de carácter temporal.
d) A elaboración e publicación de catálogos e monografías dos seus fondos.
e)O desenvolvemento dunha actividade didáctica respecto dos seus contidos.
f)Calquera outra función que nas súas normas estaturias ou por disposición legal ou reglamentaria se lles conceda.
No exercicio 2009 no que corresponde o Museo Pazo de Tor e no Museo de San Paio de Narla
fíxemos un importante traballo de recuperación e conservación da colección de guarnicionería e atalaxes.
Algunnhas notas previas a memoria do que fixemos estan nestas presentacións